ประกาศผลผู้โชคดี จาก กิจกรรม World Cup Carnival ช้อปลุ้นโชค!! รับบอลโลก กับบานาน่า มูลค่ารวมกว่า 200,000.-

By Event

รายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม World Cup Carnival ช้อปลุ้นโชค!! รับบอลโลก กับบานาน่า มูลค่ารวมกว่า 200,000.-

รางวัลที่ 1 เครื่องเล่นเกมส์ Playstation 4 Bundle Set จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 12,490 บาท

 • คุณรัตน์วรา  ตุ้มขันธ์
 • คุณวิมลธร ปิยะนุวัฒน์ชัย
 • คุณวันชัย เตชะจงเจริญ
 • คุณณิชมน จันทฤก
 • คุณศุภชัย จิระพันธุ์ชัย
 • คุณศิริลักษณ์ จันทร์ศิริ
 • คุณไพฑูรย์  สายุทธ
 • คุณศศิกานต์ แหวนสัมฤทธิ์
 • คุณวสันต์ หงส์วิเศษชัย
 • คุณศิภัสกสิณา ธีระวิทยาพรรณ

รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ VIVO รุ่น X21  จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 18,990 บาท

 • คุณกษิดิ์เดช ภู่ระหงษ์

รางวัลที่ 3 กระเป๋า ASUS Ranger Backpack จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 7,990 บาท

 • คุณสรรพวัฒน์ คุณาดิเรกวงศ์
 • คุณปวีณา กุสลางกูรวัฒน์

รางวัลที่ 4 เม้าส์ ASUS รุ่น GX1000  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,990 บาท

 • คุณสาวิตรี กระบี่วงศ์
 • คุณภาสกร ไชยเศรษฐ

รางวัลที่ 5 หูฟัง Logitech รุ่น G633 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,990 บาท

 • คุณธัญวิรินทร์ เจริญสิทธิ์ธนา

รางวัลที่ 6 คีย์บอร์ดไร้สาย Logitech รุ่น G613 จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 3,799 บาท

 • คุณไตรภพ การบรรจง

รางวัลที่ 7 เม้าส์ Logitech รุ่น PRO จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,699 บาท

 • คุณศิริภัทรา ห่วงกระโทก

รางวัลที่ 8 คีย์บอร์ดไร้สาย Logitech รุ่น K400 PLUS  จำนวน 2 รางวัลๆละ 1,649 บาท

 • คุณธนสิรีณัฐ เปาวสาร
 • คุณนันท์นภัส อัจนารมย์วาท

รางวัลที่ 9 เม้าส์ไร้สาย Logitech รุ่น M235 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 799 บาท

 • พ.ต.อ.ณภัทร นิ่มวงษ์
 • คุณมฆวัน แสนคำ

รางวัลที่ 10 กระเป๋ากันน้ำ Logitech G จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 599 บาท

 • คุณตะวัน ธรรมโชติ
 • คุณถาวร เที่ยงตรง
 • คุณธนกร อุบาลี
 • คุณธนพล เสงี่ยมตน
 • คุณธนวัฒน์  สิทธิธรรมพิชัย

รางวัลที่ 11 เสื้อ T-Shirt Logitech G จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 499 บาท

 • คุณพัฒน์ภูมิ ศิริเวช
 • คุณประพจน์ เกิดจินดา
 • คุณฐาปกรณ์ อ่องรุ่งเรือง
 • คุณศิริพร  กรรณสูต
 • คุณรุ่งกาญจนา อินทะบุญศรี

หมายเหตุ

 • ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับมารับรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าสินค้า (มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป) ในวันที่มารับของรางวัล
 • ผู้โชคดีต้อง รับของรางวัลตามวันที่กำหนด และสาขาที่กำหนดไว้

Tagged under: