Valve ทดสอบการทำงานกับจอย DualShock 4 ใน Beta Channel

By Trends

ก่อนหน้านี้ทางทีมพัฒนาของ Valve ได้ออกมาประกาศการรองรับการนำจอยของ Playstation 4 หรือ DualShock 4 มาเล่นเกมส์บน Steam ผ่าน Controller API และในขณะนี้ทาง Valve ได้เริ่มทดสอบการใช้งานแล้ว

s-aolcdn-com

โดยทดสอบจอย DualShock 4 อยู่บน Beta Channel ของ Steam โดยเมื่อผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อจอยเข้ากับคอมพิวเตอร์เสร็จเรียบร้อย  ก็จะต้องเข้าไปเปิดใช้งานในเมนูของ Steam ก่อน จากนั้นก็จะสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆ ได้จากหน้าจอเดียวกับที่ใช้ตั้งค่า Steam Controller และผู้ใช้จะสามรถใช้จอย DuaShock 4 นี้ เล่นเกมที่รองรับ Steam Controller ได้ทันที

latest-steam-client-beta-adds-support-for-steam-controller-to-openvr-games-502396-2

สำหรับสาเหตุทีมงานเลือกที่จะรองรับจอย DualShock 4 ก่อนนั้น  เนื่องจากทีมงานเห็นว่าทั้งจอย Steam Controller เอง  และจอย DualShock 4 นั้นมีความคล้ายคลึงกันหลายอย่าง  อีกทั้งจอย DualShock 4 ยังมีเซ็นเซอร์ Gyroscope ในตัวทำให้สามารถนำมาแมพเป็นการเคลือนไหวของเมาส์ได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก Engadget

Tagged under: