Microsoft เปิดตัวแอพ Translator แปลได้มากว่า 60 ภาษา

Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีทุบกำแพงด้านภาษา เปิดตัวแอพ Translator ที่สามารถทำหน้าที่เป็นล่ามส่วนตัวของคุณเวลาท่องเที่ยวได้ ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้น ผ่านการแปลภาษาของแอพ ซึ่งแอพ Translator สามารถพูดได้ 9 ภาษา และแปลได้มากกว่า 60 ภาษา อีกทั้งยังสามารถใช้สนทนาร่วมกันได้สูงสุด 100 คน

Read more