Facebook เตรียมใช้การแชร์วีดีโอแทนข้อความในอนาคต

Mark Zuckerberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Facebook ได้กล่าวถึงผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2016 (กรกฎาคม-กันยายน) ว่า แอป Facebook สำหรับโทรศัพท์มือถือกำลังจะเน้นการใช้งานแบบ “Video First” ในอนาคต โดยเปลี่ยนจากกล่องข้อความแบบเดิม เป็นใช้กล้องถ่ายวิดีโอแทน

Read more