ฝรั่งเศสเปิดใช้งานถนนพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในโลก

หมู่บ้านในตำบล Tourouvre-au-Perche แคว้น Normandy ประเทศฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกเปิดให้ใช้งานเป็นแห่งแรกในโลก มีความยาว 1 กิโลเมตรในระยะเริ่มต้น โดยถนนเส้นนี้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเพียงพอต่อการให้แสงสว่างบนถนน

Read more