Facebook ยกระดับความล้ำ!!! ใช้สมองแทนการพิมพ์ ฟังเสียงผ่านผิวหนัง

หลายคนอาจมองว่า Facebook คือเจ้าพ่อแห่งโลกออนไลน์ เป็นเสมือนสื่อยักษ์ใหญ่ที่มีผู้ใช้บริการมากกว่าพันล้านคน แต่ปัจจุบัน Facebook เป็นมากกว่าที่หลายคนรู้ เพราะการหันหน้าเอาจริงกับการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยยกระดับการสื่อสารให้ก้าวล้ำมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้สมองสั่งงานแทนการพิมพ์ หรือการฟังเสียงได้ผ่านผิวหนัง ภาพจากเว็บไซต์ techcrunch.com ภายในงานประชุมนักพัฒนาประจำปี 2017 ของ Facebook หรือที่เรียกสั้นว่างาน F8 มีการแนะนำแผนการชิ้นใหม่ของ Facebook ภายใต้การวิจัยและพัฒนาของแผนก Building 8 ซึ่งสิ่งดังกล่าวถูกเรียกว่า

Read more