SAMSUNG ใจดีผ่อน Galaxy Note 9 ฟรี! ให้ 2 เดือน

รายละเอียดโปรโมชั่น เมื่อซื้อ Galaxy Note 9 ราคา 33,900 บาท SAMSUNG ใจดีผ่อนฟรี! ให้ 2 เดือน รวมมูลค่า 6,780 บาท แบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือนผ่านบัตรเครดิต กสิกร, กรุงไทย, กรุงศรี, กรุงเทพ,

Read more