AMPLIFI Mesh Wi-Fi ที่เร็วกว่า และครอบคลุมมากกว่าสำหรับบ้านทั้งหลัง

AMPLIFI Mesh Wi-Fi ที่เร็วกว่า และครอบคลุมมากกว่าสำหรับบ้านทั้งหลัง สัญญาณแรงด้วย Wi-Fi 802.11ac ใช้งานง่ายผ่านแอพ รองรับทั้ง iOS และ Android สัมผัสประสบการณ์ใช้งาน AMPLIFI Mesh Wi-Fi ด้วยแอพเดียวที่ติดตั้งเสร็จภายใน 60 วินาที รวมไปถึงการตั้งค่า บริหารเน็ตเวิร์ค และรายงานผลการใช้งาน ที่มาพร้อมวิธีการแก้ปัญหา และการใช้งานแบบภาษาไทย

Read more