Foxconn ใช้หุ่นยนต์แทนคนกว่าครึ่งแล้ว

Foxconn หรือที่รู้จักกันในนามของโรงงานผลิต iPhone ให้กับ Apple โดยทางบริษัทได้นำหุ่นยนต์ซึ่งใช้เป็นส่วนในการผลิตสินค้ามาแทนที่แรงงานคนกว่า 50%

Read more