RAISR เทคโนโลยีใหม่ในการประหยัด Data ของ Google

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะอัพโหลดรูปลงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter โดยส่วนใหญ่มักจะมีไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่เพื่อรักษาความคมชัดและรายละเอียดของภาพได้ เป็นเหตุให้หลายคนเปลื้อง Data Internet ซึ่งหลายคนก็มี Data ที่จำกัดพอดูรูปพวกนี้ Data จึงหมดเร็ว เมื่อ Data หมดแล้วก็ทำให้โหลดภาพได้ช้า

Read more