Facebook มีแผนพัฒนาแอพลงกล่อง Set-Top Box ให้สามารถเข้าถึง Live Video ได้

Facebook เตรียมพัฒนาแอพลงกล่อง Set-Top Box จะเน้นไปที่บริการทางด้านวีดีโอ โดยเฉพาะ Live Video แอพนี้เป็นอีกหนึ่งแอพในโครงการของเฟซบุ๊ก ที่มุ่งผลักดันเนื้อหาวิดีโอ ให้สามารถแย่งชิงงบโฆษณาจากสื่อโทรทัศน์ หลังจากที่ผ่านมา ทีมงานได้วางกลยุทธ์ด้านการตลาดในหลายๆ ด้าน อย่างการพัฒนาความสามารถด้านการถ่ายทอดสด (Facebook Live), ทดสอบการแทรกสปอตโฆษณาในคลิปวิดีโอ และพัฒนารูปแบบเนื้อหาวิดีโอใน Instragram

Read more