กสทช. สั่งเปิดซิมใหม่กุมภาปี 60 ต้องแสกนลายนิ้วมือด้วย

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ยกระดับมาตรการยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยประกาศให้ประชาชนที่ต้องการเปิดใช้งานซิมการ์ดใหม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

Read more