Facebook จะเริ่มแสดงโฆษณาบนเนื้อหาวิดีโอ

มีรายงานข่าวมาว่าทาง Facebook กำลังทดสอบระบบการแสดงโฆษณาบนเนื้อหาวิดีโอที่โพสลงยัง Facebook ซึ่งโฆษณาดั่งกล่าวจะช่วยสร้างรายได้ให้กับ Facebook และตัวผู้ที่ทำเนื้อหาวิดีโอนั้นซึ่งทาง Facebook จะแบ่งรายได้ให้กับผู้ผลิตเนื้อหาที่ 55%

Read more