แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บานาน่าสโตร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา จึงขอแนะนำ 3 แอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดยคนไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 1.สุขพอที่พ่อสอน แอพพลิเคชั่นที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ 2 แห่ง คือ สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา

Read more