Google หยุดการขยายบริการ Google Fiber

Google เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Fiber Optic ภายใต้แบรนด์ Google Fiber ที่เริ่มให้บริการในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2012

Read more

Google ทดสอบ Internet Balloon โดยใช้ AI ในการควบคุม

Google มีโครงการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตมากมายแต่มีอยู่โปรเจคหนึ่งที่ใช้บอลลูนในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีชื่อว่า Project Loon โดยใช้อัลกอริธึมในการคำนวนตำแหน่งให้บอลลูนลอยอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลา แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เมื่ออัลกอริธึมที่ใช้นั้นตายตัว หากเจอกับสภาพอากาศที่แปรปวน ที่มักจะเกิดขึ้นปกติที่ระดับความสูงระดับสูงหมื่นฟิต มันจะไม่อยู่กับที่อีกต่อไป ล่าสุดทางทีมงานได้เผยว่าได้เปลี่ยนอัลกอริธึมแบบตายตัวมาใช้เป็น AI  และ Machine Learning ซึ่งได้รับการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศเปรู บอลลูนสามารถลอยได้นานถึง 98 วันแม้ในสภาพอากาศที่แปรปวนในชั้นบรรยากกาศสตาโตสสเฟียร์ก็ตาม AI ที่ใช้นั้นจะทำการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ป้อนเข้ามา และหาทางปรับตำแหน่งของบอลลูนเพื่อให้ลอยอยู่กับที่  หรือแม้แต่ให้ลอยตัวอยู่ได้นานที่สุด  โดยตลอด 14 อาทิตย์ที่มีการทดสอบ

Read more

10 ประเทศ ที่มีความเร็วอินเตอร์เน็ตเร็วที่สุดในโลก

Akami Technologies ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ในรัฐ Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการการศึกษาเกี่ยวระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตของทั่วโลกว่าในแต่ละประเทศ นั้นมีความเร็วเท่าไรโดยเฉลี่ย

Read more