Youtube เปิดแพลตฟอร์มใหม่ สนับสนุนวีดีโอ HDR

Youtube เพิ่มขีดความสามารถไปอีกขั้นกับการสามารถรองรับวีดีโอแบบ High Dynamic Range หรือ HDR ซึ่งเป็นคุณภาพที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ผลิตทีวี ที่จะทำให้อุปกรณ์ที่รองรับแสดงภาพที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในด้านความคมชัด ความสดใส และสีที่ดียิ่งขึ้น โดย HDR จะเน้นสีและขับช่วงความต่างระหว่างสว่างที่สุดและความมืดที่สุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของภาพทั้งหมด HDR (High Dynamic Range) เป็นเทคโนโลยีที่จะสร้างภาพให้มีรายละเอียดครบทุกส่วน ทั้งในส่วนที่มืด และส่วนที่สว่าง ล่าสุด Youtube

Read more