Google หยุดการขยายบริการ Google Fiber

Google เป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่าน Fiber Optic ภายใต้แบรนด์ Google Fiber ที่เริ่มให้บริการในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2012

Read more