Grand Theft Auto V ถูกใช้ในการสอนขับรถให้กับ AI

ปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยการให้ AI เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสิ่งต่างๆ แต่สิ่งที่ถูกนำมาใช้มากเพื่อใช้สอน AI นั้นก็คือวีดีโอเกมส์ ซึ่งก็มีหลากหลายบริษัทนำไปใช้งานเพื่อให้ AI จัดการและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นไป อาทิ เกมส์ Minecraft ที่ถูกทาง Microsoft นำไปใช้สอน AI ของตนเองใน Project AIX ที่ทำให้ตัวละครที่เป็น AI เรียนรู้การปีนเขาด้วยตนเองโดยไม่ต้องสอน

Read more