Google ทดสอบย้าย Address Bar ใน Chrome Android มาไว้ด้านล่าง

นับวันโทรศัพท์ยิ่งขนาดจอที่ใหญ่ขึ้น ทำให้การกดปุ่มอะไรหรือใช้งานด้วยมือเดียวก็ลำบากตามไปด้วย โดยเฉพาะเมื่อปุ่มหรือสิ่งที่เราจะกดนั้นอยู่ด้านบนของหน้าจอ

Read more