Avast เข้าซื้อ AVG ด้วยเม็ดเงิน 4.68 แสนล้านบาท

เห็นข่าวการเข้าซื้อบริษัทมาก็เยอะแล้ว ครั้งนี้เป็นคราวของบริษัทผู้ผลิต Antivirus ชื่อดังอย่าง Avast ได้ประกาศทำการเข้าซื้อบริษัท AVG ซึ่งเป็นบริษัท Antivirus เช่นกัน โดยมูลค่าในการซื้อครั้งนี้อยู่ที่ $1.3 billion หรือราวๆ 4.68 แสนล้านบาท

Read more