OLO 3D Printer แบบพกพา

OLO ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในโปรเจค Startup ที่มีคนสนใจมาก และตอนนี้ได้เปิดให้มีการระดมทุนทะลุหลัก 1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาไปเรียบร้อย

Read more