ซื้อสายชาร์จ ที่ บานาน่าทุกสาขาวันนี้ “ไม่ชาร์จ, ขาด, หัก” ….เปลี่ยนฟรีทุกกรณี!

สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า เงื่อนไขการเคลมสินค้าปกติ ขึ้นอยู่กับระยะเวลารับประกันของแต่ละ แบรนด์ เฉพาะ แบรนด์ REMAX, SONY ไม่เข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสินค้าจะหมด หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Read more