Lenovo ideaPad D330 สเปคเจ๋ง พลิกแพลงใช้งานได้หลากหลาย

หากคุณต้องการใช้งานโน๊ตบุ๊ค สำหรับใช้งานอรรถประโยชน์ แบบพร้อมพกพาไปทุกที่ และไม่ได้ต้องการสเปคที่สูงที่เกินความต้องการ เพราะโน๊ตบุ๊คสเปคสูง ๆ ย่อมต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงตามไปด้วย แต่ถ้าหากเราเน้นการใช้งานที่หลากหลายและได้ความคุ้มค่าเกินราคา โน๊ตบุ๊คที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายส่วนมาก มักจะเป็นโน๊ตบุ๊คประเภท 2-in-1 ซึ่งโน๊ตบุ๊คคอนเซ็ป ประเภทนี้อีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจเป็นตัวเลือกอันดับแรก ๆ ของตัวเลือกหลัก คงหนีไม่พ้น Lenovo ideaPad เพราะตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย Lenovo ideaPad D330-10IGM โน๊ตบุ๊คแบบ 2-in-1 ใหม่

Read more