บานาน่า เอาใจคอเกม แจก Steam code ฟรี!! มูลค่ากว่า 5,000.-

บานาน่า เอาใจคอเกม
แจก Steam code ฟรี!! มูลค่ากว่า 5,000.-

รับ Intel GAME/ESPORTS PACK (M-Rated) เมื่อช้อป Gaming Notebook ที่บานาน่า

Intel Core i5 Processor (H-series) หรือ Intel Core i7 Processor (H-series)

เงื่อนไข

  • โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่ 12 ส.ค. – 30 ก.ย. 61
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • นำ Code ที่ได้รับ เข้าไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://softwareoffer.intel.com ภายในวันที่ 31 ต.ค. 61

Tagged under: