ฝรั่งเศสเปิดใช้งานถนนพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกในโลก

By Trends

หมู่บ้านในตำบล Tourouvre-au-Perche แคว้น Normandy ประเทศฝรั่งเศส เป็นที่ตั้งของถนนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกเปิดให้ใช้งานเป็นแห่งแรกในโลก มีความยาว 1 กิโลเมตรในระยะเริ่มต้น โดยถนนเส้นนี้มีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าซึ่งเพียงพอต่อการให้แสงสว่างบนถนน

การสร้างถนนในระยะเริ่มต้นยังมีปัญหาเรื่องความคุ้มค่าอยู่พอสมควร เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวประกอบด้วยแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ความกว้างประมาณ 30,000 ตารางฟุต หรือประมาณ 2,800 ตารางเมตร แต่กลับใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนถนนจะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ทั่วไปที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารต่างๆ และยังมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่สูงมากกว่า

solar-road-getty

อย่างไรก็ตามบริษัท Colas ผู้ที่รับผิดชอบในการติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนถนนเส้นดังกล่าว คาดหวังว่าในอนาคตพวกเขาจะลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งลงได้ โดยแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่บนถนนเได้รับการปกป้องด้วย silicon-based resin ที่ช่วยให้ถนนทนทานต่อน้ำหนักของยานพาหนะที่แล่นผ่านได้

ถ้าโครงการดังกล่าวเป็นไปได้ดี ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาของฝรั่งเศสจะเริ่มผลักดันให้มีการติดตั้งแผงเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บนถนนทางหลวงของฝรั่งเศสเป็นความยาวกว่า 1,000 กิโลเมตรต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก theverge , cnet


ช้อปสินค้าไอทีออนไลน์ได้ที่ BananaStore.com

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Tagged under: