มาตรฐาน SD Card แบบใหม่ SD 5.0 รองรับการถ่ายวีดีโอ 8K , 3D, และ 360°

SD Card กำลังจะมีมาตรฐานใหม่ออกมา ทาง SD Association ได้กำหนดรูปแบบของมาตรฐาน SD Card ใหม่ใช้ชื่อว่า SD 5.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานความเร็วที่สามารถรองรับการถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงถึง 8K และยังรองรับการถ่ายวีดีโอแบบ 3D และวีดีโอ 360 องศา ซึ่งต้องอาศัยความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลสูง โดยความเร็วต่ำสุดของ SD 5.0 เริ่มจาก 6 MB/s หรือเรียกว่า V6 และสูงสุดคือ 90MB/s เรียกว่า V90 แน่นอนว่าความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลที่เร็วขึ้นย่อมช่วยให้สามารถทำงาน ได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะกับการรองรับวีดีโอ 8K ที่อนาคตน่าจะได้เห็นกัน

SD5-0

Tagged under:

Leave a Reply