กสทช. สั่งเปิดซิมใหม่กุมภาปี 60 ต้องแสกนลายนิ้วมือด้วย

By Trends

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ยกระดับมาตรการยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยประกาศให้ประชาชนที่ต้องการเปิดใช้งานซิมการ์ดใหม่ต้องสแกนลายนิ้วมือ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

ทางกสทช. ให้ความเห็นว่าการลงทะเบียนด้วยลายนิ้วมือในการยืนยันตัวตนสามารถยืนยันตัวบุคคลได้อย่างชัดเจนมากกว่าการถ่ายสำเนาบัตรประชาขน รวมถึงเพื่อรองรับการใช้งานด้านการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

559000012272702

เบื้องต้น การลงทะเบียนด้วยลายนิ้วมือจะเปิดให้ทำได้ผ่านศูนย์บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และร้านค้าต่าง ๆ ที่จำหน่ายซิมการ์ดทุกแห่ง คาดว่าจะเริ่มจัดซื้อในเดือนมกราคม 2560 ซึ่งได้มีการหารือกันไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีมหาวิทยาเกษตรศาสตร์เป็นผู้จัดทำซอต์แวร์ต่าง ๆ

การลงทะเบียนลายนิ้วมือเบื้องต้นนั้นจะบังคับผู้ที่เปิดใช้งานซิมการ์ดใหม่ แต่สำหรับผู้ใช้งานโมบายเพย์เม้นต์ในปัจจุบันราว 14 ล้านเลขหมาย จาก 110 ล้านเลขหมายในตลาด คือกลุ่มเป้าหมายที่ กสทช. ต้องการโน้มน้าวให้มาลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วยการสแกนลายนิ้วมือมากที่สุดต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก prachachat, matichon, manager


ช้อปสินค้าไอทีออนไลน์ได้ที่ BananaStore.com

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Tagged under: