Microsoft เปิดตัวแอพ Translator แปลได้มากว่า 60 ภาษา

By App&games

Microsoft ยักษ์ใหญ่แห่งวงการไอทีทุบกำแพงด้านภาษา เปิดตัวแอพ Translator ที่สามารถทำหน้าที่เป็นล่ามส่วนตัวของคุณเวลาท่องเที่ยวได้ ช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสื่อสารกันรู้เรื่องมากขึ้น ผ่านการแปลภาษาของแอพ ซึ่งแอพ Translator สามารถพูดได้ 9 ภาษา และแปลได้มากกว่า 60 ภาษา อีกทั้งยังสามารถใช้สนทนาร่วมกันได้สูงสุด 100 คน

transalator

นอกจากการแปลข้อความแบบปกติแล้วนั้น Microsoft เองได้ใส่ฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น แปลภาษาจากรูปภาพหรือป้ายต่างๆ ที่มีข้อความ โดยใช้กล้องถ่ายรูป ดาวน์โหลดภาษาที่ต้องการเพื่อใช้แปลในระหว่างออฟไลน์ รองรับการทำงานร่วมกับ Smartwatch เพียงพูดผ่าน Smartwatch ก็จะได้รับการแปลทันที

Microsoft Translator พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้บน App Store และ Google Play Store

Tagged under: