ซื้อสายชาร์จ ที่ บานาน่าทุกสาขาวันนี้ “ไม่ชาร์จ, ขาด, หัก” ….เปลี่ยนฟรีทุกกรณี!

  • สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
  • เงื่อนไขการเคลมสินค้าปกติ ขึ้นอยู่กับระยะเวลารับประกันของแต่ละ แบรนด์
  • เฉพาะ แบรนด์ REMAX, SONY ไม่เข้าร่วมรายการ

ตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าสินค้าจะหมด

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ
  • เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Tagged under: