Google Maps เริ่มแสดงป้ายจำกัดความเร็ว

By App&games Leave a comment

Google Maps มีฟีเจอร์ที่มีความแม่นยำ และช่วยให้คุณไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง นั้นคือ Turn-by-Turn แต่ Google ก็ได้มีฟีเจอร์เล็กๆ ที่แอบซ่อนอยู่ในระบบ Navigator เช่นการแสดงป้ายจำกัดความเร็ว ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มาก ทำให้ไม่ต้องคอยมองป้ายจำกัดความเร็วอยู่เรื่อยๆ

nexus2cee_google-maps-speed-limit-2-800x629google-maps-show-limit-speed

ล่าสุดมีผู้ใช้บางกลุ่มค้นพบว่าเมื่อใช้ระบบนำทางใน Google Maps ตัวแอพจะเริ่มแสดงป้ายจำกัดความเร็วของถนนช่วงนั้นๆ ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้มีการค้นพบว่าฟีเจอร์แสดงป้ายจำกัดความเร็วนั้นเริ่มมีมาตั้งแต่ใน เวอร์ชัน 9.35 หากแต่ขึ้นอยู่กับทางเซิร์ฟเวอร์เองว่าจะเปิดฟีเจอร์นี้ให้กับผู้ใช้หรือไม่

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก Arstechnica

Tagged under:

Leave a Reply