ซื้อ Smartphone ทุกรุ่น รับเลย สิทธิ์ซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด 500,000 บาท

ซื้อ Smartphone ทุกรุ่น รับเลย สิทธิ์ซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด 500,000 บาท *

สิทธิพิเศษ 1 รับสิทธิ์ซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุด 500,000 บาท*
รับโปรโมชั่นส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,000 บาท*
เมื่อซื้อ Smartphone พร้อม ดาวนโหลด application ASP Smart และทำการเปิดบัญชี และมีรายการซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561

สิทธิพิเศษ 2 อบรมฟรี! หัวข้อ “เทรดหุ้นผ่าน Mobile ง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วย ASP Smart”
เพียงดาวน์โหลด Application ASP Smart พร้อมสมัครเข้าใช้งาน 1 ครั้ง ภายในวันที่ 30 เม.ย. 61 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์อบรมที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (สำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่าย E-Business โทร : 02-680-1999 หรือ อีเมล ebusiness@asiaplus.co.th

เงื่อนไขเพิ่มเติม

  • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Smartphone เฉพาะที่ร้าน BaNANA เท่านั้น
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
  • สิทธิ์ซื้อขายหลักทรัพย์ 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์อัตรา 0.20% ลูกค้าจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมฯ 1,000 บาท*
  • สงวนสิทธิ์การได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ 1,000 บาท. ต่อท่าน สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ภายในวันที่ 30 ธ.ค. 61 เท่านั้น**
  • รายละเอียดการอบรม จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบผ่านทางอีเมล์

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Tagged under: