แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

By App&games Leave a comment

เพื่อเป็นการถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บานาน่าสโตร์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อปวงชนชาวไทยเสมอมา จึงขอแนะนำ 3 แอพพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นโดยคนไทยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.สุขพอที่พ่อสอน

sook

แอพพลิเคชั่นที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ 2 แห่ง คือ สำนักราชเลขาธิการ และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทคัดตัดตอน เผยแพร่ในแอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” โดยแบ่งเป็น ๙ หมวดหมู่ ได้แก่ การศึกษา ความยุติธรรม รู้รักสามัคคี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประโยชน์ส่วนรวม การพัฒนา ความพอเพียง คุณธรรมจริยธรรม ความสุขและความปรารถนาดี

sook1sook1

แอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” นี้ เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ เกิดความสุขที่แท้จริงอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ซึ่งในข้อ ๙ คือ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

sook2

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “สุขพอที่พ่อสอน” App Store และ Google Play Store

 

2.พระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน

9rama-online

แอพพลิเคชั่นตัวต่อมาที่ขอแนะนำเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร นั้นคือแอพพลิเคชั่น “พระอัจพระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน”

9kr-3

โดยภายในแอพจะถูกแบ่งเป็น 3 หมวดหมู่หลัก ได้แก่

9kr-4
– สารคดีเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยะภาพของแผ่นดิน ที่ได้รวบพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจำนวนทั้ง 21 ตอน อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์, ฝนหลวงดับร้อนให้พสกนิกรชาวสยาม, พลิกผืนทรายให้กลายเป็นผืนป่า

9kr-5– รวมรูปภาพพระราชกรณียกิจ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นต่าง ๆ ทุกภูมิภาคของประเทศ ไม่ว่าแห่งหนตำบลหรือภูมิภาคใด มิได้ทรงคำนึงถึงเส้นทางที่จะเสด็จพระราชดำเนินหรือ ภยันตรายใด ๆ หรือแม้พื้นที่ที่เสด็จฯ ไป ก็มิได้ทรงย่อท้อหรือเหนื่อยหน่ายพระราชหฤทัย ทรงเสด็จฯ ไปให้ถึงตัวราษฎรที่ทรงห่วงใย และที่เฝ้ารอการเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเยี่ยมเยียนอย่างใจจดจ่อ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระราชหฤทัยห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรผู้อยู่ใต้เบื้องพระบรมโพธิสมภาร เมื่อพระองค์ท่านประจักษ์ถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร นอกจากพระองค์จะทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจากเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำขึ้นถวาย ยังทรงศึกษารายละเอียดจากแผนที่ และทรงเสด็จทดพระเนตรสภาพภูมิประเทศจริง ก่อนที่จะกำหนดโครงการและพระราชการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมต่อไป

9kr-1

– รวมเพลงเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นการรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปรีชาญาณในเรื่องดนตรี ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ซึ่งเพลงที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้มีทั้งสิ้น 48 เพลง แต่ในแอพพลิเคชั่นนี้ได้มีการคัดเพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นที่คุ้นหูของประชาชนชาวไทยมาถึง 14 เพลง อาทิ แสงเทียน, ไกลกัวล, สายลม, สายฝน, ใกล้รุ่ง, ยามเย็น,พรปีใหม่ เป็นต้น

9kr-2

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “พระอัจฉริยภาพของแผ่นดิน” ได้ที่ App Store และ Google Play Store

 

3.คำพ่อสอน

9rama-online

แอพพลิเคชั่นตัวสุดท้ายที่ขอแนะนำเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้คำสอนเหล่านี้เป็นแนวคิดและการดำเนินชีวิตของคนไทยไปตราบนานเท่านาน นั้นคือแอพพลิเคชั่น “คำพ่อสอน”

9k1

ตัวอย่างพระราชดำรัสที่หลายท่านคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดี “ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม  ทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยแก่งแย่งเบียดเบียนมาจากผู้อื่น” บางท่อนบางตอนจาก พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชย์ครบ 50 ปี พ.ศ. 2539

9k2

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “คำพ่อสอน” ได้ที่ App Store

ทั้งนี้เพื่อเป็นการไว้ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เว็บไซต์ bananastore.com และเว็บไซต์ทั้งหมดของ บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ทำการเปลี่ยนเว็บไซต์ให้เป็นสีขาว-ดำ ซึ่งเราจะคงสีสันแบบนี้ไปอีกสักพักในบรรยากาศเช่นนี้

Tagged under:

Leave a Reply