Google จัดงานประกาศผลรางวัล Google Play Awards 2016

Google ประกาศจัดงาน Google Play Awards 2016 ขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้เพื่อเป็นการยกย่องนักพัฒนาให้มีกำลังใจในการพัฒนาต่อไป โดยในแต่ละสาขานั้นมีผู้เข้าชิง 5 ราย จาก 10 สาขารางวัล โดยที่ผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาจะถูกเลือกโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญใน Google Play

Read more