รู้ไหม? ว่ามาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นดูยังไง

By Trends

กำลังฮิตเลย ที่สมาร์ทโฟนหลายๆแบรนด์โปรโมทกันนักกันหนาว่ากันน้ำกันฝุ่นได้ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า เอ๊ะ!!!มันคืออะไรนะแล้วจะรู้ได้ไงว่าสมาร์ทโฟนที่เราจะซื้อนั้นสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ระดับไหนกันนะ

IP Code (ในบางครั้งอาจจะเรียกว่า IP rating) ย่อมาจาก International Protection Marking หรือ Ingress Protection Marking เป็นมาตรฐานสากลที่ทาง IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นตัวที่ใช้กำหนดความสามารถในการป้องกันตัวสมาร์ทโฟนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งจะมีลักษณะขึ้นต้นด้วย IP แล้วก็ตามด้วยตัวเลข 2 หลัก (IP XX) ตัวเลขหลักแรกหมายถึงค่าป้องกันอนุภาคของแข็งเข้าไปในอุปกรณ์ ส่วนตัวเลขหลักที่สองหมายถึงค่าป้องกันของเหลว (น้ำ)

 

ค่าการป้องกันอนุภาคของแข็ง (Solid Particle Protection)

เป็นค่าที่ไว้บอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถป้องกันอนุภาคของแข็งเข้ามาในตัวเครื่องได้นั้น อยู่ในระดับไหน ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่ 7 ระดับ (0-6)

ระดับ 0 ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลย

ระดับ 1 สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่เกิน 50 มิลลิเมตร เข้ามาในอุปกรณ์

ระดับ 2 สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 12.5 มิลลิเมตร เข้ามาในอุปกรณ์

ระดับ 3 สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5 มิลลิเมตร เข้ามาในอุปกรณ์

ระดับ 4 สามารถป้องกันของแข็งที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 มิลลิเมตร เข้ามาในอุปกรณ์

ระดับ 5 สามารถกันฝุ่นได้ระดับหนึ่ง สามารถมีฝุ่นเล็ดรอดเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อย

ระดับ 6 สามารถป้องกันฝุ่นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์

ค่าการป้องกันของเหลวแทรกซึม (Liquid Ingress Protection)

ค่าป้องกันของเหลวในที่นี้หมายถึงค่าการป้องกันของเหลวจำพวกน้ำเท่านั้น ไม่รวมถึงการป้องกันของของเหลวชนืดอื่นที่ไม่ใช่น้ำ อย่างเช่น น้ำมัน ซึ่งค่าป้องกันที่ว่านี้จะมีด้วยกันอยู่ 12 ระดับ (0-9k)

ระดับ 0 ไม่สามารถป้องกันอะไรได้เลย

ระดับ 1 ป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้ (กันน้ำ:waterproof)

ระดับ 1 ป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้ (กันน้ำ:waterproof)

ระดับ 3 ป้องกันการฉีดน้ำ (กันน้ำ:waterproof) ในระดับเอียงได้ถึง 60 องศา

ระดับ 4 ป้องกันน้ำ (กันน้ำ:waterproof) จากการสาด (น้ำสามารถเข้าไปในอุปกรณ์ได้เล็กน้อย)

ระดับ 5 ป้องกันน้ำ (กันน้ำ:waterproof) จากการฉีด

ระดับ 6 ป้องกันน้ำ (กันน้ำ:waterproof) จากการฉีดด้วยแรงฉีดจากหัวฉีดขนาด 12.5 มม. ได้

ระดับ 7 ป้องกันอุปกรณ์จากการจมน้ำ (กันน้ำซึม:water resistant) ได้ลึกถึง 1 เมตร

ระดับ 8 ป้องกันอุปกรณ์จากการจมน้ำ (กันน้ำซึม:water resistant) ได้ลึกมากกว่า 1 เมตร

ระดับ 9K ป้องกันน้ำ (กันน้ำ:waterproof) จากการฉีดด้วยแรงดันและน้ำอุณหภูมิสูงป้องกันน้ำจากการฉีดน้ำแรงดันสูงในระยะใกล้ๆ ด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิสูง

ภาพจาก : ssl
ข้อมูล : WikiPedia, droidsans

ช้อปสินค้าไอทีออนไลน์ได้ที่ BananaStore.com

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Tagged under: