มาตรฐาน SD Card แบบใหม่ SD 5.0 รองรับการถ่ายวีดีโอ 8K , 3D, และ 360°

SD Card กำลังจะมีมาตรฐานใหม่ออกมา ทาง SD Association ได้กำหนดรูปแบบของมาตรฐาน SD Card ใหม่ใช้ชื่อว่า SD 5.0 ซึ่งเป็นมาตรฐานความเร็วที่สามารถรองรับการถ่ายวีดีโอความละเอียดสูงถึง 8K

Read more