ประกาศผลผู้โชคดี จากกิจกรรม Fly with COM7

เงื่อนไขในการรับรางวัล : ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่าของรางวัล ซึ่งระบุไว้ที่รางวัลให้แล้ว โดยชำระ ณ วันรับรางวัล รางวัลที่ 1 แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง (รางวัลมูลค่าละ 100,000 บาท) ลูกค้าต้องจ่ายภาษี

Read more

เลือกหูฟังอย่างไร??? ให้เหมาะกับการออกกำลังกาย

เมื่อความนิยมในการออกกำลังกายกำลังเป็นกระแสที่ได้รับการตอบรับในสังคมมากยิ่งขึ้น จากที่ได้เห็นการจัดงานวิ่งหรือคนที่หันมาสนใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์เสริมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนออกกำลังกายเลือกซื้อมาเพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเองในการออกกำลังกายทำให้มีความฟิตมากกว่าที่เคย

Read more