AI คืออะไร?

เพื่อนๆหลายคนก็คงจะสงสัยว่าเจ้าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI นี้คืออะไรกันนะทำไมหันไปทางไหนก็เจอ ก็ได้ยินเค้าพูดถึงกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Google, Facebook, HUAWEI หรือ Apple ต่างก็ให้ความสนใจไม่น้อย แอดก็จะมาเอ่ยให้เข้าใจกันอย่างคร่าวๆ นั้นก็คือปัญญาประดิษฐ์ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Artificial Intelligence มีคำย่อว่า AI เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่มีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลักมีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียนแบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดและเป็นผู้ช่วยในด้านต่างๆ อาทิเช่น

Read more

Grand Theft Auto V ถูกใช้ในการสอนขับรถให้กับ AI

ปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยการให้ AI เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสิ่งต่างๆ แต่สิ่งที่ถูกนำมาใช้มากเพื่อใช้สอน AI นั้นก็คือวีดีโอเกมส์ ซึ่งก็มีหลากหลายบริษัทนำไปใช้งานเพื่อให้ AI จัดการและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นไป อาทิ เกมส์ Minecraft ที่ถูกทาง Microsoft นำไปใช้สอน AI ของตนเองใน Project AIX ที่ทำให้ตัวละครที่เป็น AI เรียนรู้การปีนเขาด้วยตนเองโดยไม่ต้องสอน

Read more

Google ทดสอบ Internet Balloon โดยใช้ AI ในการควบคุม

Google มีโครงการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตมากมายแต่มีอยู่โปรเจคหนึ่งที่ใช้บอลลูนในการกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีชื่อว่า Project Loon โดยใช้อัลกอริธึมในการคำนวนตำแหน่งให้บอลลูนลอยอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดเวลา แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เมื่ออัลกอริธึมที่ใช้นั้นตายตัว หากเจอกับสภาพอากาศที่แปรปวน ที่มักจะเกิดขึ้นปกติที่ระดับความสูงระดับสูงหมื่นฟิต มันจะไม่อยู่กับที่อีกต่อไป ล่าสุดทางทีมงานได้เผยว่าได้เปลี่ยนอัลกอริธึมแบบตายตัวมาใช้เป็น AI  และ Machine Learning ซึ่งได้รับการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศเปรู บอลลูนสามารถลอยได้นานถึง 98 วันแม้ในสภาพอากาศที่แปรปวนในชั้นบรรยากกาศสตาโตสสเฟียร์ก็ตาม AI ที่ใช้นั้นจะทำการเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ป้อนเข้ามา และหาทางปรับตำแหน่งของบอลลูนเพื่อให้ลอยอยู่กับที่  หรือแม้แต่ให้ลอยตัวอยู่ได้นานที่สุด  โดยตลอด 14 อาทิตย์ที่มีการทดสอบ

Read more