เป็นเจ้าของก่อนใคร Surface Pro ใหม่ ที่ บานาน่า ทุกสาขา

พิเศษ!! สำหรับ 50 ท่านแรก

  • รับฟรี UAG Case Surface มูลค่า 2,750 บาท
  • รับสิทธิ์แลกซื้อ 1 ฟรี 1 Office 365 Personal

รายละเอียดการรับจอง

  • รับจองสินค้า ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2560 ที่ BaNANA และ BaNANA Mobile ทุกสาขา หรือ ที่ http://www.bananastore.com/registersurfacepro/ พร้อมเลือกสาขาที่รับสินค้า
  • ชำระเงินค่ามัดจำขั้นต่ำ 2,000 บาท ต่อ 1 เครื่อง ที่สาขาที่รับสินค้า (จอง/มัดจำ/รับสินค้า ต้องเป็นสาขาเดียวกัน ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้ทุกกรณี)
  • สินค้ามีการส่งมอบ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป โดยเจ้าหน้าที่ร้านค้า จะทำการโทรศัพท์ติดต่อท่านโดยตรง และต้องมารับสินค้าที่ภายใน 7 วัน
  • หลังจากได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ร้านค้า หากไม่มารับและชำระค่าสินค้าเพิ่มเติม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำค่าสินค้า
  • ลูกค้าต้องเตรียมหลักฐานใบเสร็จชำระค่ามัดจำสินค้าเป็นหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ร้านค้า เมื่อมีการเข้ามารับสินค้าและชำระค่าสินค้าเพิ่มเติม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำค่าสินค้า ทุกกรณี

ลงทะเบียนจอง Surface Pro ใหม่ ออนไลน์ คลิก >> http://www.bananastore.com/registersurfacepro/

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Comments

Tagged under: