โปรโมชั่นพิเศษจาก Microsoft เมื่อซื้อ Notebook ทุกรุ่น พร้อมกับ Office ที่บานาน่า

โปรโมชั่นพิเศษจาก Microsoft เมื่อซื้อ Notebook ทุกรุ่น พร้อมกับ Office ที่บานาน่า ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

  • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบใดๆอันเนื่องจาก ข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ (ผิด/ตก)
  • รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

Tagged under: